Klubben trener på innebanen i Gjerdrumhallen fra høsten og ut våren. Fra perioden 1. mai til 31 august foregår trenigene på utebanen i Ulvedalen, men i juli måned er det ingen organisert trening.

Treningstider:

Mandager mellom 1800 og 2100
Åpent for alle medlemmer (Utlån av klubbvåpen)

Tirsdager (med partalls ukenummer) fra 1800

Fredager mellom 1800 og 2000
Åpent for alle medlemmer med eget våpen (Ikke utlån av klubbvåpen!)

Trening og treningsformer:

Mandager:
I treningstiden på mandager er det tillatt å skyte alle kalibere som banen er godkjent for. Når det er skyting på elektronikk er det kun tillatt å skyte med .22LR, .32 eller .38 Special med blykuler i svake ladninger. Imidlertid skal det tas spesielle hensyn til nybegynnere. Med nybegynnere menes det medlemmer som har gått sikkerhetskurs i inneværende eller foregående år. Disse skal få anledning til å skyte i lag der det bare skytes finpistol. Denne ordningen gjelder bare første, og om det er nødvendig, andre lag. Om nybegynnerne vil skyte mer enn en omgang, må de være forberedt på at det skytes med grovvåpen i samme lag. I hovedsak trenes det presisjon på stillestående skiver.

Tirsdager:
Treningen på tirsdager er åpen for alle. Ikke utlån av våpen og heller ikke salg av ammo.

Fredager:
I treningstiden på fredager er det tillatt å skyte alle kalibere som banen er godkjent for. Fredagene er for mer erfarne skyttere med eget våpen (ikke utlån av klubbvåpen). Det trenes presisjon, programskyting og felt.

Stevner og klubbmesterskap:

-Følgende lokale stevner og klubbmesterskap arrangeres hvert år:

Klubbmesterskap VM-program (Gjerdrumhallen)
Vinterstevne Vinterfelt (Ulvedalen)
Klubbstevne Hurtigpistol (Gjerdrumhallen)
Klubbmesterskap Svartkrutt (Ulvedalen). 2 ganger i året
Klubbstevne Vårfelt (Ulvedalen)
Klubbmesterskap Felt (Ulvedalen)
Praktisk høstfelt (Ulvedalen)
Klubbstevne Standardpistol (Gjerdrumhallen)
Klubbstevne Hurtigpistol (Gjerdrumhallen)

-Se terminliste for tidspunkter

 

NAIS merkeskyting:

-NAIS står for «Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion». Fra 2008 har vi hatt to mandager i semesteret hvor vi avholder NAIS merkeskyting. Se også Reglement for NAIS-Tidspunkt for merkeskyting blir annonsert på mail og her på hjemmesiden-Se status for Gjerdrum Pistolklubb

Sikkerhetskurs:

-Alle nye medlemmer som ikke har håndvåpen fra før og som ikke kan dokumentere tidligere opplæring i bruk av disse våpen, må gjennomgå et sikkerhets-/nybegynnerkurs før man kan delta på vanlig skyting.

-Kurset går over to dager og består av en teoridel og en praktisk del. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen.

-Det avholdes kurs i andre uke i februar og i tredje uke i september.
Kurset koster kr. 2000,- Se mer om kurset under «Medlemskap«