Gjerdrum Pistolklubb ble i sin tid kalt «Pistolgruppa i Gjerdrum Skytterlag». Klubben ble etter initiativ fra Alberto Budilski og Geir Løvstad opprettet den 23. september 1979, og den 16. april 1980 ble gruppa offisielt godkjent/registrert hos Norges Skytterforbund. Klubben har i dag (2015) 140 medlemmer. Klubben er organisert i Akershus Skytterkrets, Akershus Idrettskrets, Norges Skytterforbund (NSF) og Norges Idrettsforbund. Klubben er også medlem i Gjerdrum Idrettsråd (GIR) og har faste representanter i Driftsutvalget i Gjerdrum Idrettspark (GIP).

GPK har et tett samarbeid med Gjerdrum Skytterlag (GSKL), og har avtale om bruk av banen i Ulvedalen. Innebanen i Gjerdrumhallen på Ask disponeres av GSKL og GPK i fellesskap etter avtale med GIP.

Medlemskap i GPK innbefatter samtidig medlemskap i Norges Skytterforbund og Norges Idrettsforbund.

Gjerdrum Pistolklubb er også medlem av Norsk Svartkruttunion.

Gjerdrum Pistolklubb ledes av et styre som møtes etter behov. I januar/februar avholdes Årsmøtet, som er klubbens øverste organ.

Styret i Gjerdrum Pistolklubb (2019)

Leder – Øyvind Frank Olsen

Nestleder/Sekretær – Nicolai Laache

Kasserer – Sten Nerland

Materialforvalter – Vegard Klemsdal

Styremedlem – Bård Johansen

Styremedlem – Trond Olav Kojedahl

Varamedlem – Dag Austrheim

Andre tillitsverv

Revisor – Bård Johansen og Bård Røvik

Representant i GIP – Ole-Jacob Edna

Vara til GIP

Representant i GIR – Martin Sørlie og Vetle Støland

Valgkomite – Tommy Skogstad og Martin Ulvestad

Kursansvarlig – Vegard Klemsdal

Web-ansvarlig – Dag Austrheim

Kontaktinformasjon

E-postpost@gjerdrumpistolklubb.no

Postadresse

Gjerdrum Pistolklubb
Postboks 78
2024 Gjerdrum

Bankkonto-0540.08.84465

Organisasjonsnr.-893 512 012