Årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes 12 mars 2024 kl.18:00 til 20:30 på «Små- og storskolen», Gjerdrum kulturhus.  Årsmøtet møterom – Gå rundt Gjerdrum Kulturhus, inngang Gjerdrum Frivilligsentralen (glassdør) og opp i 2 etasje.

(Klikk her for Veibeskrivelse)

Det vil bli en enkel servering med brus og pizza i Gjerdrum kulturhus

Innmelding av saker til årsmøte 2024

Alle medlemmer i GPK har mulighet til å innmelde saker til årsmøtet. Alle innmeldte sakene må behandles i GPK styre før årsmøtet, så fristen for innmelding av saker er den – 9 Mars 2024.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet til deres E-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjerdrum Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjerdrum Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Gjerdrum Pistolklubb kontaktes post@gjerdrumpistolklubb.no.

Last ned invitasjon til – Årsmøtet 2024 http://gjerdrumpistolklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Invitasjon-ÃrsmÃte-2024.docx

Last ned forslag til saksliste – Årsmøtet 2024 http://gjerdrumpistolklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Forslagsskjema-til-årsmøte-GPK.docx

Alle innmeldinger sendes til email post@gjerdrumpistolklubb.no

Terminliste 2021

SkyteøvelseDagDatoTidAlternativ Tid
HøstfeltSøndag12. September 202112:00
Klubbmesterskap VM ProgramTirsdag21. September 202118:0017:00
Klubbmesterskap Hurtigpistol RTirsdag5. October 202118:0017:00
Klubbmesterskap Hurtigpistol F/GTirsdag19. October 202118:0017:00
Klubbmesterskap Hurtigpistol MTirsdag2. November 202118:0017:00
Klubbmesterskap HurtigpistolMandag30. November 202118:0017:00

Valgkomitee

Valgkomiteen – Valg av kandidater til GPK styret for året 2020

Valgkomiteen er et uavhengig organ som velges av medlemmene på årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å forbedre utvelgelsesprosessen av medlemmer til styret.

Medlemmene som velges til valgkomité må ha god kjennskap til GPK, samt vedtekter og verdier for GPK.

Med dette, så trenger vi Deres forslag av kandidater Dere vil nominerer som kandidater til valget for året 2020.

Det er mange forhold som hver enkelt kandidat må vurderes ut fra, før du nominerer en kandidat – som for eksempel:

  • Kjennskap til organisasjonen. Hvor godt kjenner vedkommende den organisasjonen han eller hun skal arbeide for? Eventuelt, er det noe vedkommende kan tilegne seg i tilstrekkelig grad før valg?
  • Tidligere erfaringer. Har vedkommende erfaring fra andre styreverv? Tilsvarende verv? Annet relevant organisasjonsarbeid?
  • Personlige egenskaper / egnethet. Dette området kan være sammensatt. Det omfavner både kompetanse, erfaring og holdninger. Det vil være forskjellige egenskaper til de forskjellige funksjoner som må vurderes.
  • Utvist engasjement / resultat. Hvordan vedkommende engasjerer seg, og tidligere har engasjert seg i arbeidsoppgaver og eventuelle styrearbeid, vil være en god pekepinn på hvordan vedkommende også vil løse de nye arbeidsoppgavene.
  • Holdninger til samarbeid. Kandidatens holdninger til samarbeid er viktig. Det er kanskje bedre å luke ut de med svake holdninger, selv om de ellers er faglige dyktige. Har et medlem i et styre svake holdninger, kan dette medføre redusert ytelse for hele styret.
  • Holdninger til funksjonen. Spesielt for lederfunksjonen er det viktig å finne ut av kandidatens motiver for funksjonen. Kandidater som ønsker å være leder kun fordi det medfører status å inneha funksjonen, eller kun for egne ambisjoner, er kanskje ikke den som bør velges. Kandidater som er ydmyke til rollen, har ambisjoner for organisasjonen, og vet at det kreves mye arbeid, bør absolutt foretrekkes dersom kandidaten ellers er kvalifisert.

Last ned dokument «Forslag til valgkomiteen av kandidater for valg 2020» (Klikk link)

Hvis nominasjon av kandidater – gjør følgende:

  • Last ned dokument(link) for nominasjon. Den nominerte vil bli kontaktet av valgkomiteen for verifisering av nomineringen
  • Send nomineringen/dokumentet til Valgkomiteen før den 31 Jan.

Valgkomiteen består av:

Tommy Skoglund tommy@displaysystems.no