–Norges Skytterforbund

 –Gjerdrum skytterlag

Oslo Feltskyttere

 –Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag

Oslo Sportskyttere

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb

Norske Oficerers Pistolklub

Bærum Pistolklubb

Børselars AS