Årsmøte 2024

Årsmøtet avholdes 12 mars 2024 kl.18:00 til 20:30 på «Små- og storskolen», Gjerdrum kulturhus.  Årsmøtet møterom – Gå rundt Gjerdrum Kulturhus, inngang Gjerdrum Frivilligsentralen (glassdør) og opp i 2 etasje.

(Klikk her for Veibeskrivelse)

Det vil bli en enkel servering med brus og pizza i Gjerdrum kulturhus

Innmelding av saker til årsmøte 2024

Alle medlemmer i GPK har mulighet til å innmelde saker til årsmøtet. Alle innmeldte sakene må behandles i GPK styre før årsmøtet, så fristen for innmelding av saker er den – 9 Mars 2024.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet til deres E-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjerdrum Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjerdrum Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Gjerdrum Pistolklubb kontaktes post@gjerdrumpistolklubb.no.

Last ned invitasjon til – Årsmøtet 2024 http://gjerdrumpistolklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Invitasjon-ÃrsmÃte-2024.docx

Last ned forslag til saksliste – Årsmøtet 2024 http://gjerdrumpistolklubb.no/wp-content/uploads/2024/03/Forslagsskjema-til-årsmøte-GPK.docx

Alle innmeldinger sendes til email post@gjerdrumpistolklubb.no